1. Lesotho

  Lesotho är ett land i södra Afrika.

 2. Marcus Aurelius

  Marcus Aurelius var en romersk kejsare som levde på 100-talet efter Kristus.
 3. skollag

  skollag är en lag som styr skolan.
 4. blyerts

  blyerts består av finmald grafit (en sorts kol) blandat med lera.
 5. värnplikt

  värnplikt innebär att medborgarna i ett land är skyldiga att vara med i landets militära försvar och utbilda sig för uppgifter inom försvaret. I Sverige är värnplikten en del av totalförsvarsplikten som gäller alla i åldersgruppen 16–70 år.

 6. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.

 7. konstruktör

  konstruktör är en person som arbetar med att skapa nya produkter.
 8. diabetes

  diabetes är en sjukdom där sockerhalten i blodet är för hög.
 9. värmepump

  värmepump är en anordning som flyttar värmeenergi från ett kallare ställe till ett varmare.
 10. traktorkort

  traktorkort är ett tillstånd för att få köra traktor och vissa andra fordon.