1. kalkning

  kalkning innebär att man sprider kalk över odlingsjordar, betesmarker, sjöar eller vattendrag för att minska försurningen.
 2. Alföld

  Alföld är ett plant och bördigt slättområde i Centraleuropa.
 3. rysk–svenska krig

  rysk–svenska krig kallas konflikterna mellan Ryssland och Sverige från sen medeltid till 1809.
 4. kristallglas

  kristallglas är glas av hög kvalitet och med viss sammansättning.
 5. Cleveland

  Cleveland är en stad vid Eriesjön i delstaten Ohio i USA.

 6. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.

 7. influensa

  influensa är en mycket vanlig och mycket smittsam sjukdom som beror på influensavirus.
 8. aidaväv

  aidaväv är ett mycket glest tyg.
 9. Pyrex

  Pyrex ® är ursprungligen ett handelsnamn för ett särskilt hållfast glas som utvecklades av den amerikanska firman Corning Glass Works.
 10. bäckebölja

  bäckebölja är ett bomullstyg med randig struktur.