1. biograf

  biograf är en lokal där man visar film.
 2. fisktärna

  fisktärna är en fågel.
 3. svininfluensa

  svininfluensa är en infektionssjukdom hos gris.
 4. skyddsdräkt

  skyddsdräkt är heltäckande kläder som skyddar mot stark kyla, stark hetta, farliga gaser och vätskor med mera.
 5. gående

  gående är en person i trafiken som går till fots.
 6. Kristina

  Kristina var drottning av Sverige 1632–1654.

 7. Svansjön

  Svansjön är en balett i fyra akter.
 8. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 9. julmat

  julmat är sådana maträtter som man äter under julhelgen.