1. lämpare

  läm`pare subst. ~n äv. lämparn, plur. ~, best. plur. lämparna ORDLED: lämp-ar-en
  Svensk ordbok
 2. lämpa sig

  läm`pa sig verb lämpade lämpat ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande
  Svensk ordbok
 3. lämpad

  läm`pad adj. lämpat ORDLED: lämp-ad
  Svensk ordbok
 4. lämpa

  1läm`pa subst. ~n lämpor ORDLED: lämp-an
  Svensk ordbok
 5. lämpligen

  läm`pligen adv. ORDLED: lämp-lig-en
  Svensk ordbok
 6. lämplig

  läm`plig adj. ~t ORDLED: lämp-lig
  Svensk ordbok
 7. lämpa

  2läm`pa verb ~de ~t ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande, lämpning (till 1)
  Svensk ordbok
 8. trädgårdsnejlika

  trädgårdsnejlika, Dianthus caryophyllus, art i familjen nejlikväxter.
 9. smörsopp

  smörsopp, Suillus luteus, art hattsvamp i basidsvampsordningen Boletales.
 10. hovleverantör

  hovleverantör, egentligen Kunglig Hovleverantör, titel som efter ansökan och prövning tilldelas den som levererat varor till eller utfört tjänster åt någon medlem av kungafamiljen.