1. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 2. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 3. Storbritannien

  Storbritannien är ett land i västra Europa.

 4. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.
 5. nazism

  nazism, eller nationalsocialism, är en politisk lära som var grunden för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
 6. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 7. kommunism

  kommunism är en politisk lära med många olika inriktningar.
 8. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 9. samsara

  samsara är inom indiska religioner kretsloppet av födelse, liv, död och återfödelse.
 10. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.