1. längd

  längd subst. ~en ~er ORDLED: längd-en
  Svensk ordbok
 2. disk

  disk subst. ~en ~ar ORDLED: disk-en
  Svensk ordbok
 3. serie

  se´rie subst. ~n ~r ORDLED: seri-en
  Svensk ordbok
 4. 1på prep.
  Svensk ordbok
 5. konst

  konst [kån´st] subst. ~en ~er ORDLED: konst-en
  Svensk ordbok
 6. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok
 7. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 8. vid

  1vid prep.
  Svensk ordbok
 9. rad

  1rad subst. ~en ~er ORDLED: rad-en
  Svensk ordbok
 10. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok