1. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 2. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 3. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 4. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 5. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 6. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.
 7. sikhism

  sikhism är en religion i norra Indien.
 8. jonförening

  jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av positiva och negativa joner.
 9. Storbritannien

  Storbritannien är ett land i västra Europa.

 10. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.