1. Tyskland

  Tyskland är ett land i Europa med kust mot Östersjön och Nordsjön i norr och med Alperna som gräns i söder.

 2. isotoper

  isotoper är atomer som har samma antal protoner men olika många neutroner i atomkärnan.

 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 5. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 6. sabbat

  sabbat är judendomens vilodag.
 7. dharma

  dharma är lagen om rätt och fel inom indisk kultur.
 8. karma

  karma är lagen om handlingar och hur dessa påverkar en människas liv och livet efter detta.
 9. moksha

  moksha är inom hinduismen frälsning och befrielse från livets kretslopp, samsara.
 10. Kina

  Kina är ett land i östra Asien.