1. atmosfären

  atmosfären är gashöljet kring jorden.
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa var kung av Sverige 1523–1560.
 3. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan kallas konflikten mellan staten Israel och den judiska befolkningen på ena sidan och de palestinska araberna på den andra sidan.
 4. öra

  öra är ett sinnesorgan som människor och andra ryggradsdjur som lever på land hör med. Örat är också ett jämviktsorgan eftersom balansorganet finns i örat.
 5. Nordirland

  Nordirland är den nordöstra delen av ön Irland.
 6. kvintcirkel

  kvintcirkel är inom musiken ett schema som i en cirkelfigur visar förhållandet mellan de olika durtonarterna och molltonarterna. 

 7. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 8. urbanisering

  urbanisering är när allt fler av ett lands eller ett områdes befolkning bor i städer. Urbanisering kan bero på befolkningstillväxt i städerna eller inflyttning till städerna. Oftast beror det på en kombination av dessa.
 9. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.