1. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 2. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 3. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 4. sikhism

  sikhism, indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen.

 5. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.
 6. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 7. bat mitzva

  bat mitzva, judisk flicka som blivit 12 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för kvinnor.
 8. läs- och skrivsvårigheter

  läs- och skrivsvårigheter, de särskilda svårigheter med skriftspråket som en del individer har.
 9. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 10. C.S. Lewis

  Lewis, Clive Staples, 1898–1963, brittisk författare och litteraturvetare, professor i medeltidens och renässansens litteratur i Cambridge från 1954.