1. intertextualitet

  intertextualitet, litteraturteoretisk term som innebär att ingen text står isolerad utan ingår i ett nät av relationer till andra texter, introducerad av Julia Kristeva 1969.

 2. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 3. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 4. nyhet

  nyhet, offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd.
 5. läsare

  läsare, personer som gripits av den folkväckelse framför allt i Norrland (ca 1750–1900) som fått benämningen läseri.
 6. analfabetism

  analfabetism, oförmåga att läsa och skriva.
 7. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 8. folkskola

  folkskola, den grundläggande obligatoriska skola som infördes i Sverige 1842.
 9. JHVH

  JHVH, det viktigaste gudsnamnet inom judendomen, namnet på Israels gud.
 10. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.