1. läsare

  läsare, personer som gripits av den folkväckelse framför allt i Norrland (ca 1750–1900) som fått benämningen läseri.
 2. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 5. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 6. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 7. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 10. bar mitzva

  bar mitzva, judisk pojke som blivit 13 år och 1 dag och som därmed anses tillräckligt mogen för att kunna fullgöra alla den judiska lärans bud för män.