1. tropikfåglar

  tropikfåglar, Phaethontidae, familj pelikanfåglar med tre arter i tropiska och subtropiska hav: rödnäbbad tropikfågel ( Phaethon aethereus), rödstjärtad tropikfågel ( P. rubricauda) och vitstjärtad tropikfågel ( P. lepturus).
 2. fjällripa

  fjällripa, Lagopus mutus, art i familjen skogshöns.
 3. skogsduva

  skogsduva, blåduva, Columba oenas, art i fågelfamiljen duvor.
 4. storlom

  storlom, Gavia arctica, art i fågelfamiljen lommar.
 5. sångsvan

  sångsvan, Cygnus cygnus, art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen svanar och gäss.
 6. klippduva

  klippduva är en art i fågelfamiljen duvor.
 7. dalripa

  dalripa, Lagopus lagopus, art i familjen hönsfåglar.
 8. skrattduva

  skrattduva, Streptopelia risoria, domesticerad art i fågelfamiljen duvor.
 9. tofsvipa

  tofsvipa, Vanellus vanellus, art i fågelfamiljen pipare.
 10. leopard

  leopard är en art i familjen kattdjur.