1. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 2. Antonio Vivaldi

  Vivaldi, Antonio, född 4 mars 1678, död 28 juli 1741, italiensk violinist och tonsättare.
 3. reaktionär

  reaktionär, ursprungligen benämning på politiker eller politisk tänkare som under franska revolutionen och Napoleontiden önskade en fullständig återgång till förhållandena före 1789.
 4. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 5. pacemaker

  pacemaker, batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en patient och vars uppgift är att stimulera hjärtmuskeln till kontraktioner när frekvensen av hjärtkontraktioner är otillräcklig.
 6. Berlinfrågan

  Berlinfrågan, motsättningarna under kalla krigets tid om Berlin mellan västmakterna och östblocket.
 7. ballad

  ballad kallas en långsam låt, ofta med en romantisk text.
 8. masspektrometri

  masspektrometri, masspektroskopi, MS, metod för bestämning av enskilda positiva eller negativa joners massor med masspektrometer.
 9. dygn

  dygn, i allmän bemärkelse den tid jorden behöver för att rotera ett varv kring sin axel.
 10. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).