1. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.
 2. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. GI-kost

  GI-kost, kostvanor som är utformade med hänsyn till glykemiskt index (GI), närmare bestämt med inriktning på låga GI-värden.
 5. tango

  tango är en dans som har rötter i Argentina.
 6. Deimos

  Deimos, Mars II, den yttre av Mars två månar, upptäckt 1877 av den amerikanske astronomen Asaph Hall ( 1829–1907).
 7. kvarts

  kvarts, mineral med sammansättningen SiO 2.
 8. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 9. cyanos

  cyanos, blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor på grund av att blodets syrehalt är låg.
 10. krypning

  krypning, med tiden fortgående, långsam deformation hos vissa material under mekanisk belastning.