1. krypning

  krypning, med tiden fortgående, långsam deformation hos vissa material under mekanisk belastning.
 2. dyslexi

  dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter.
 3. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 4. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 5. Dwight D. (”Ike”) Eisenhower

  Eisenhower, Dwight David ( ”Ike”), född 14 oktober 1890, död 28 mars 1969, amerikansk militär och politiker, president 1953–61.
 6. Arrokoth

  Arrokoth, egentligen (486 958) 2014 MU69, småplanet i de yttre delarna av solsystemet.

 7. flamskyddsmedel

  flamskyddsmedel, medel som genom att förändra ett materials, en produkts eller en konstruktions beteende vid brand medverkar till en ökning av objektets flamskydd.
 8. Delfinen

  Delfinen, Delphinus, liten men framträdande stjärnbild på norra stjärnhimlen, synlig från Sverige främst under sommarhalvåret.
 9. bradykardi

  bradykardi, långsam hjärtverksamhet, varmed menas en puls under 50 slag per minut.
 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.