1. bradykardi

  bradykardi, långsam hjärtverksamhet, varmed menas en puls under 50 slag per minut.
 2. antikolinerga substanser

  antikolinerga substanser, antikolinergika, ämnen som hämmar vissa effekter av acetylkolin genom att fungera som receptorblockerare vid acetylkolinets muskarinreceptorer (se kolinerga receptorer).
 3. tango

  tango är en dans som har rötter i Argentina.
 4. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 5. värmebehandling

  värmebehandling, samlingsbenämning för tekniska processer där värme används för att ge olika material eller produkter vissa önskade egenskaper.
 6. LD-processen

  LD-processen, (för härledning av namnet, se Historik och utveckling nedan), stålframställningsmetod där råjärn färskas till stål genom blåsning av syrgas ovanifrån mot en smälta i en konverter med hjälp av en vattenkyld lans (se färskning).
 7. cystisk fibros

  cystisk fibros, CF, cystisk pankreasfibros, mukoviskidos, ärftlig sjukdom med symtom huvudsakligen från luftvägarna och mag–tarmkanalen.
 8. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 9. Deimos

  Deimos, Mars II, den yttre av Mars två månar, upptäckt 1877 av den amerikanske astronomen Asaph Hall ( 1829–1907).
 10. Balearerna

  Balearerna, spanska Islas Baleares, ögrupp i västra Medelhavet samt region i Spanien; 5 000 km2, 1,1 miljoner invånare (2016).