1. Kompassen

  Kompassen, Pyxis, föga framträdande stjärnbild på södra stjärnhimlen, i Sverige synlig endast vintertid från landets södra delar.
 2. Dwight D. (”Ike”) Eisenhower

  Eisenhower, Dwight David (”Ike”), född 14 oktober 1890, död 28 mars 1969, amerikansk militär och politiker, president 1953–61.

 3. dyslexi

  dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter.
 4. symfoni

  symfoni, verk för orkester, vanligen i flera satser.
 5. veckning

  veckning, inom geologi process i jordskorpan där bergartslager pressas samman och böjs.
 6. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 7. kvarts

  kvarts, mineral med sammansättningen SiO 2.
 8. kol

  kol, brännbar, lagrad bergart som huvudsakligen består av mer eller mindre omvandlade växtrester samt en mindre andel oorganiskt material (organogen bergart).
 9. CNO-cykeln

  CNO-cykeln, en serie av kärnreaktioner innefattande kol (C), kväve (N) och syre (O), vilken står för huvuddelen av energiproduktionen i huvudseriestjärnor som är tyngre än solen.
 10. cyanos

  cyanos, blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor på grund av att blodets syrehalt är låg.