1. åldrande

  åldrande, senescens, att en organism eller konstruktion gradvis bryts ned och blir allt ömtåligare tills den inte längre fungerar.

 2. hudcancer

  hudcancer, grupp vanliga cancerformer.
 3. magkänsla

  magkänsla, upplevelse av omedelbar övertygelse, som inte är resultatet av medvetna resonemang eller rationell kalkyl.
 4. EEG

  EEG, elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens nervceller.
 5. reaktionär

  reaktionär, ursprungligen benämning på politiker eller politisk tänkare som under franska revolutionen och Napoleontiden önskade en fullständig återgång till förhållandena före 1789.
 6. pavane

  pavane, renässansdans, oftast i långsam 2/4- eller 4/4-takt.
 7. flamskyddsmedel

  flamskyddsmedel, medel som genom att förändra ett materials, en produkts eller en konstruktions beteende vid brand medverkar till en ökning av objektets flamskydd.
 8. albatrosser

  albatrosser, Diomedeidae, familj stormfåglar med ca 25 arter, varav många helt nyligen har urskilts som egna arter efter att tidigare ha betraktats som underarter.
 9. korv

  korv, vanligtvis avlång, slangformig, blandad charkuterivara med malet kött som huvudingrediens.
 10. GI-kost

  GI-kost, kostvanor som är utformade med hänsyn till glykemiskt index (GI), närmare bestämt med inriktning på låga GI-värden.