1. antikolinerga substanser

  antikolinerga substanser, antikolinergika, ämnen som hämmar vissa effekter av acetylkolin genom att fungera som receptorblockerare vid acetylkolinets muskarinreceptorer (se kolinerga receptorer).
 2. Deimos

  Deimos, Mars II, den yttre av Mars två månar, upptäckt 1877 av den amerikanske astronomen Asaph Hall ( 1829–1907).
 3. bradykardi

  bradykardi, långsam hjärtverksamhet, varmed menas en puls under 50 slag per minut.
 4. rodium

  rodium, sällsynt grundämne, ädelmetall i periodiska systemets grupp 9, hörande till platinametallerna, kemiskt tecken Rh.
 5. Balearerna

  Balearerna, spanska Islas Baleares, ögrupp i västra Medelhavet samt region i Spanien; 5 000 km2, 1,1 miljoner invånare (2016).

 6. cystisk fibros

  cystisk fibros, CF, cystisk pankreasfibros, mukoviskidos, ärftlig sjukdom med symtom huvudsakligen från luftvägarna och mag–tarmkanalen.
 7. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 8. mykobakterier

  mykobakterier, Mycobacterium, släkte grampositiva, stavformiga, ibland trådbildande, orörliga bakterier i familjen Mycobacteriaceae, vilken omfattar endast detta släkte.
 9. jordflytning

  jordflytning, solifluktion , gelifluktion, långsam markrörelse i samband med tjällossning i sluttningar.
 10. gångart

  gångart, de fyrfota djurens rörelsemönster.