1. lönearbetare

  lö`nearbetare subst. ~n äv. lönearbetarn, plur. ~, best. plur. lönearbetarna ORDLED: löne--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 2. hemmafru

  hemmafru, gift kvinna som arbetar oavlönat i hemmet och som försörjs av sin make.

 3. san

  san, numera den allmänna benämningen på den khoisantalande folkgrupp i södra Afrika som tidigare kallades bushmän (jämför khoisan).
 4. amok

  amok, ett akut, våldsamt, psykotiskt tillstånd som får en person att i blint raseri försöka döda eller skada alla han träffar på.
 5. pueblofolk

  pueblofolk, de folk som lever i pueblos i trakterna av Rio Grandes dalgång i delstaten New Mexico i USA.

 6. bondeuppror

  bondeuppror, väpnade revolter från bondebefolkningen mot olika former av förtryck från makthavarnas sida.
 7. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 8. kibbutz

  kibbutz (hebreiska qibbutz, ’grupp’, ’gemenskap’), israeliskt jordbrukssamhälle baserat på avsaknad av lönearbete, gemensam egendom, kollektivt arbete och barntillsyn, demokratiskt styre och begränsad användning av arbetskraft utifrån.
 9. backstugusittare

  backstugusittare, i det äldre svenska agrarsamhället benämning på personer som bodde i s.k. backstugor, icke skattlagda mindre hus på en jordägares mark eller en bys allmänning.

 10. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.