1. damara

  damara, tidigare kallade bergdama, khoisantalande folkgrupp i nordvästra Namibia.
 2. danezaa

  danezaa, tidigare kallade beaver, indianfolk tillhörande det athapaskisktalande denéfolket bosatta i nordöstra British Columbia och nordvästra Alberta, Canada; ca 3 000 personer.
 3. industriell reservarmé

  industriell reservarmé, av Marx präglad term för en pool av ledig arbetskraft som kan mobiliseras för att utvidga den kapitalistiska produktionen.
 4. godssystem

  godssystem, ekonomiskt-socialt system för organisation av storskalig jordbruksdrift, oftast avseende den agrara produktionen inom en feodal europeisk samhällsstruktur med decentraliserad och i begynnelseskedet självhushållande ekonomi.
 5. Gemeinschaft–Gesellschaft

  Gemeinschaft–Gesellschaft, inom sociologi och etnologi vedertaget uttryck för en grundläggande skillnad mellan två olika former av samhällelig samvaro.
 6. bonde

  bonde betyder ursprungligen ’fast boende’; senare har ordet övergått till att beteckna jordbrukare.
 7. ho

  ho, ett av de största mundatalande folken i Indien.
 8. Knights of Labor

  Knights of Labor, före 1879 The Noble Order of the Knights of Labor, Arbetets riddare, 1800-talets största amerikanska arbetarorganisation.
 9. Margarete Bonnevie

  Bonnevie, Margarete, född Skattebøl, 1884–1970, norsk feminist, ordförande i Norsk kvinnesaksforening 1936–46.
 10. avelsgård

  avelsgård, egendom med storskalig driftsform, ej bebodd av ägaren.