1. oraon

  oraon, ett av de större ”stamfolken” i Indien, främst i södra delen av delstaten Bihar och angränsande områden i Västbengalen och Madhya Pradesh; antal: närmare 1,7 miljoner (enligt 2001 års folkräkning).
 2. sotho

  sotho, basuto, bantutalande folk som återfinns i Sydafrika, Botswana och Lesotho; deras antal uppgår till 4,3 miljoner.
 3. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 4. enclosure

  enclosure, inclosure, benämning på den skiftesrörelse i England som från högmedeltiden fram till senare delen av 1800-talet innebar en rationalisering av jordbrukets markanvändning.
 5. kanelbulle

  kanelbulle, kanelsnäcka, bakverk av sötad vetedeg som kavlas, täcks med smör, socker och kanel samt rullas och skärs i skivor.

 6. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika

 7. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 8. barnarbete

  barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer.
 9. Norrlandsfrågan

  Norrlandsfrågan, debatt om ägandeförhållanden och samhällsutveckling i Norrland omkring sekelskiftet 1900.
 10. Cluny

  Cluny, stad i Bourgogne–Franche-Comté, Frankrike, strax nordväst om Mâcon.