1. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 2. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 3. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 4. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.
 5. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 6. lös

  2lös adv.
  Svensk ordbok
 7. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 8. lösen

  lösen, löseskilling, det belopp som ska erläggas när någon utövar sin rättighet att förvärva egendom av annan (se lösningsrätt) eller få ut handlingar från offentlig myndighet.
 9. lösöre

  lösöre, detsamma som lös sak.
 10. lösenord

  lösenord, i datorsammanhang en kombination av tecken som används tillsammans med ett användarnamn för att identifiera sig (logga in) på och få tillgång till ett datornät, webbsida eller datorprogram.