1. lösen

  lösen, postal term för avgift, i regel erlagd med frimärken, för ofrankerad eller otillräckligt frankerad postförsändelse.
 2. löshundsjakt

  löshundsjakt, en typ av älgjakt som innebär att hundföraren går genom terrängen mot vinden med hunden lös.
 3. lösull

  lösull, oorganisk isolerfiber i lös form i stället för i traditionella skivor, se även glasfiber.
 4. löshoppning

  löshoppning, hästhoppning utan ryttare. Löshoppning kan utföras med hästen i lina eller helt lös i en löshoppningsbana (löshoppning i korridor).
 5. löseskilling

  löseskilling, detsamma som lösen.
 6. löshund

  löshund, ståndhund, älghund som söker lös i markerna och när den funnit en älg får den att stanna, ”ställer älgen”, och med skall vägleder jägaren till platsen för ståndet.
 7. lösningsentalpi

  lösningsentalpi, den värmemängd som måste tillföras när ett ämne vid konstant temperatur och tryck löses i ett lösningsmedel.
 8. lösningsrätt

  lösningsrätt, rätt att förvärva egendom av annan genom att betala ett visst belopp, lösen.
 9. lösenfrimärke

  lösenfrimärke, frimärke som användes 1874–91 som avgift för ofrankerad eller otillräckligt frankerad postförsändelse.
 10. lössjord

  lössjord är en jordart.