1. nöt

  1nöt subst. ~en nötter [nöt´-] ORDLED: nöt-en
  Svensk ordbok
 2. måste

  1mås`te verb, pres. och pret. måste, sup. måst, inf. måsta saknas utom i finlandssvenska
  Svensk ordbok
 3. data

  2da`ta subst. ~n dator ORDLED: dat-an
  Svensk ordbok
 4. rykte

  ryk`te subst. ~t ~n ORDLED: rykt-et
  Svensk ordbok
 5. knäcka

  knäck`a verb knäckte knäckt, pres. knäcker ORDLED: knäck-er SUBST.: knäckande, knäckning (till 1)
  Svensk ordbok
 6. obligation

  obligation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ob-lig-at-ion-en
  Svensk ordbok
 7. fred

  fred subst. ~en ~er ORDLED: fred-en
  Svensk ordbok
 8. lyckas

  lyck`as verb lyckades lyckats ORDLED: lyck-as
  Svensk ordbok
 9. återge

  å`terge äv. å`tergiva verb återgav, återgett el. återgivit, återgiven återgivna, pres. återger äv. återgiver ORDLED: åter--giv-it SUBST.: återgivande, återgivning
  Svensk ordbok
 10. anslå

  an`slå verb anslog anslagit anslagen anslagna, pres. ~r ORDLED: an--slag-it SUBST.: anslående; anslag (till 1)
  Svensk ordbok