1. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok
 2. ägg

  ägg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ägg-et
  Svensk ordbok
 3. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 4. belägga

  belägg´a verb belade belagt, pres. belägger ORDLED: be-lägg-er SUBST.: beläggande, beläggning (till 1--4); belägg (till 5)
  Svensk ordbok
 5. sak

  sak subst. ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] ORDLED: sak-en
  Svensk ordbok
 6. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 7. effekt

  effek´t subst. ~en ~er ORDLED: ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 8. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 9. skjuta

  skju`ta verb sköt skjutit skjuten skjutna, pres. skjuter ORDLED: skjut-er SUBST.: skjutande, skjutning (till 1,2 och 5); skytte (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok