1. lössjord

  lössjord är en jordart.
 2. lösfynd

  lösfynd, myntfynd som består av ett mynt tappat eller deponerat utan något sammanhang med andra mynt.
 3. lösflottning

  lösflottning, flottning av fritt flytande virke samt flottning i ringbom.
 4. lösöreköp

  lösöreköp, köpeavtal rörande lösöre som får stanna kvar i säljarens vård.
 5. lösvirkeshus

  lösvirkeshus, trähus med regelkonstruktion uppfört av virke, huvudsakligen i fallande längder, som levereras till byggplatsen, där kapnings- och tillpassningsarbetet sker.
 6. löshult

  löshult, lösholt , konstruktionsdetalj i korsvirke.
 7. löslighetsprodukt

  löslighetsprodukt, jämviktskonstanten, K sol, för jämvikten mellan ett salt i fast form och en mättad lösning av detta (i de flesta fall en vattenlösning).
 8. lösskjutning

  lösskjutning, skjutning med eldhandvapen med projektiler av plast eller trä, som sönderdelas då de avlossas och därmed inte utgör någon fara.
 9. lösbröst

  lösbröst, vardaglig benämning på skjortveck.
 10. lösegg

  lösegg, oönskad ansamling av arbetsmaterial på ett verktyg vid skärande bearbetning.