1. lösbotten

  lösbotten, blött myrparti som är bara glest bevuxet.
 2. löshår

  löshår, sammanfattande benämning på alla typer av hår som används till utfyllnad av det egna håret, dvs. lösflätor, lösmustascher, lösskägg, postischer, tupéer etc.
 3. löska

  löska, avlusa, befria från löss (genom plockning eller kamning).
 4. löständer

  löständer, gängse benämning på avtagbar tandprotes.
 5. lösningseffekt

  lösningseffekt, den effekt som gör att små vattendroppar vilka innehåller något löst salt kan tillväxa genom kondensation i luft trots att luften inte är mättad med vattenånga.
 6. lösningshärdning

  lösningshärdning, bidrag från legeringsämnen till hållfastheten hos ett material.
 7. lösfrysning

  lösfrysning, styckvis infrysning av livsmedel varigenom varje produktenhet direkt utsätts för den kalla luftströmmen.
 8. lösningsvärme

  lösningsvärme, äldre benämning på lösningsentalpi.
 9. lösdrivare

  lösdrivare, den som – enligt en formulering i 1885 års lösdrivarelag – ”stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet”.
 10. löss

  löss, sediment, detsamma som lössjord.