1. lösning

  lösning är en blandning av flera ämnen där man inte kan se skillnad på de olika ämnena. 

 2. lösningsmedel

  lösningsmedel är ett ämne som används för att lösa upp ett annat ämne.

 3. organiska lösningsmedel

  organiska lösningsmedel är vätskor som används för att lösa upp ämnen som inte löser sig i vatten.
 4. lössjord

  lössjord är en jordart.
 5. löss

  löss är små insekter som lever av att suga blod.
 6. basisk lösning

  basisk lösning är en vattenlösning som har ett pH-värde över 7.
 7. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 8. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 9. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.
 10. enzymer

  enzymer är proteiner som hjälper till när kemiska reaktioner ska ske i kroppen.