1. grundvatten

  grundvatten är vatten som finns under marken.
 2. lipider

  lipider är ett samlingsnamn på en stor grupp ämnen.
 3. Älvsborgs lösen

  Älvsborgs lösen kallas de lösesummor som Sverige fick betala till Danmark för att få tillbaka Älvsborg 1570 och 1613.

 4. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 5. Johann Gutenberg

  Johann Gutenberg var en tysk boktryckare som fullbordade den teknik att trycka böcker som inleddes i Mainz i Tyskland i mitten av 1400-talet och sedan användes i över 500 år.
 6. baser

  baser är kemiska föreningar som kan ta upp vätejoner (protoner).

 7. folksaga

  folksaga är en saga som människor förr berättade för varandra.
 8. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning är en tillfällig lösning; se ad hoc.
 9. artificiell intelligens

  artificiell intelligens är konstgjord intelligens i form av datorsystem som försöker ”härma” den mänskliga hjärnan.

 10. inka

  inka var ett av de tre folk i Mexiko och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).