1. frätande

  frätande är ett ämne som angriper och löser upp andra ämnen.
 2. pacifism

  pacifism är en ståndpunkt eller rörelse där man tar avstånd från våld.
 3. inka

  inka var ett av de tre folk i Mexiko och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var aztekerna och maya).

 4. matematik

  matematik är vetenskapen för att lösa problem kring beräkningar av skilda slag och utveckla metoder för detta, varvid man använder olika så kallade matematiska teorier.

 5. Oidipus

  Oidipus är huvudperson i en gammal grekisk saga.
 6. salpetersyra

  salpetersyra är en kemisk förening av väte, kväve och syre med den kemiska formeln HNO3.
 7. emulsion

  emulsion är en blandning av en eller flera vätskor som inte kan lösa sig i varandra.
 8. plog

  plog är ett redskap som man använder för att vända jorden på en åker och göra den lös och luftig.
 9. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet var ett avtal, alltså en överenskommelse, mellan den fackliga arbetstagarorganisationen LO och SAF (Svenska arbetsgivareföreningen).

 10. berggrund

  berggrund är det fasta berg som finns under de lösa jordlagren.