1. lösning

  lösning, en homogen, fast, flytande eller gasformig fas som innehåller två eller flera komponenter.
 2. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 3. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 4. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 5. lösdrivare

  lösdrivare, den som – enligt en formulering i 1885 års lösdrivarelag – ”stryker omkring utan att söka ärligen försörja sig och tillika förer ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet”.
 6. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 7. lössjord

  lössjord, löss, vindavlagrat finkornigt sediment.

 8. mättad lösning

  mättad lösning, lösning som innehåller den största mängd av viss upplöst substans som kan uppnås.
 9. löslighetsprodukt

  löslighetsprodukt, jämviktskonstanten, K sol, för jämvikten mellan ett salt i fast form och en mättad lösning av detta (i de flesta fall en vattenlösning).
 10. lösöre

  lösöre, detsamma som lös sak.