1. lösenord

  lösenord, i datorsammanhang en kombination av tecken som används tillsammans med ett användarnamn för att identifiera sig (logga in) på och få tillgång till ett datornät, webbsida eller datorprogram.
 2. löss

  löss, Anoplura, underordning i insektsordningen djurlöss, ibland räknad som ordning.
 3. lös ammunition

  lös ammunition, ammunition där den skarpa patronens metallkula ersatts med en kula av trä eller plast.
 4. -lösa

  -lösa, ortnamnsefterled som i Sverige finns i Skåne, i Småland (främst Kalmartrakten) och på Öland, på Gotland, i Östergötland, Södermanland och Uppland, dessutom i Halland och Västergötland.
 5. lösningshärdning

  lösningshärdning, bidrag från legeringsämnen till hållfastheten hos ett material.
 6. lösningsrätt

  lösningsrätt, rätt att förvärva egendom av annan genom att betala ett visst belopp, lösen.
 7. Fehlings lösning

  Fehlings lösning (efter Hermann von Fehling), en mörkblå lösning av kopparsulfat i vatten innehållande natriumhydroxid och kaliumnatriumtartrat (tartrat är salt av vinsyra).
 8. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 9. ad hoc-lösning

  ad hoc-lösning, tillfällig lösning; jämför ad hoc.
 10. fast lösning

  fast lösning, termodynamiskt stabil lösning mellan två eller flera grundämnen som delar ett gemensamt gitter i sina legeringar.