1. lösen

  lösen, löseskilling, det belopp som ska erläggas när någon utövar sin rättighet att förvärva egendom av annan (se lösningsrätt) eller få ut handlingar från offentlig myndighet.
 2. löseskilling

  löseskilling, detsamma som lösen.
 3. lösningsentalpi

  lösningsentalpi, den värmemängd som måste tillföras när ett ämne vid konstant temperatur och tryck löses i ett lösningsmedel.
 4. lösöreköp

  lösöreköp, köpeavtal rörande lösöre som får stanna kvar i säljarens vård.
 5. lösegg

  lösegg, oönskad ansamling av arbetsmaterial på ett verktyg vid skärande bearbetning.
 6. löss

  löss, sediment, detsamma som lössjord.
 7. Lösings härad

  Lösings härad i Östergötland på bägge sidor om inre Bråviken består i norr av Kolmårdens skogstrakter och i söder av jämn, odlad mark.
 8. löst mått

  löst mått, löst mål , begrepp som använts som precisering vid äldre tiders uppmätning av spannmål i mätkärl.
 9. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 10. övermättad lösning

  övermättad lösning, lösning som innehåller mer av ett upplöst ämne än en mättad lösning av ämnet.