1. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 2. politik

  politik, statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.
 3. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 4. metafor

  metafor, stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet).
 5. hieroglyfer

  hieroglyfer, benämning på den fornegyptiska bildskriften, ibland använd även om andra bildskrifter.
 6. oidipuskomplex

  oidipuskomplex, begrepp myntat av Sigmund Freud i anslutning till den grekiska myten om kung Oidipus, som slog ihjäl sin far och äktade sin mor.
 7. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 8. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 9. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 10. fällning

  fällning, fast substans som uppkommer när två lösningar blandas och dessa reagerar med varandra på sådant sätt att en löslig och en olöslig fraktion bildas.