1. lösegendom

  lö`segendom subst. ~en ~ar ORDLED: lös--egen-dom-en
  Svensk ordbok
 2. lössnö

  lö`ssnö subst. ~n ORDLED: lös--snön
  Svensk ordbok
 3. lösgodis

  lö`sgodis subst. ~et ORDLED: lös--god-is-et
  Svensk ordbok
 4. lösrygg

  lö`srygg subst. ~en ~ar ORDLED: lös--rygg-en
  Svensk ordbok
 5. lösgom

  lö`sgom subst. ~men ~mar ORDLED: lös--gomm-en
  Svensk ordbok
 6. lösbar

  lö`sbar adj. ~t ORDLED: lös-bar
  Svensk ordbok
 7. lössnöåkning

  lö`ssnöåkning subst. ~en ORDLED: lös-snö--åk-ning-en
  Svensk ordbok
 8. lösningsrätt

  lö`sningsrätt subst. ~en ORDLED: lös-nings--rätt-en
  Svensk ordbok
 9. lösbladssystem

  lö`sbladssystem subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lös-blads--syst-em-et
  Svensk ordbok
 10. löskokt

  lö`skokt adj., neutr. ~ ORDLED: lös--kok-ta
  Svensk ordbok