1. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 2. effekt

  effek´t subst. ~en ~er ORDLED: ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 3. vatten

  vatt´en subst. vattnet, plur. ~, best. plur. vattnen ORDLED: vatt-net
  Svensk ordbok
 4. skjuta

  skju`ta verb sköt skjutit skjuten skjutna, pres. skjuter ORDLED: skjut-er SUBST.: skjutande, skjutning (till 1,2 och 5); skytte (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok
 6. dra

  dra äv. dra`ga verb drog dragit dragen dragna, pres. drar äv. drager ORDLED: drag-it SUBST.: dragande (till 1,3--5,8--10), dragning (till 1,3--5,8,9)
  Svensk ordbok