1. -lösa

  -lösa, ortnamnsefterled som i Sverige finns i Skåne, i Småland (främst Kalmartrakten) och på Öland, på Gotland, i Östergötland, Södermanland och Uppland, dessutom i Halland och Västergötland.
 2. lösa

  lö`sa verb löste löst, pres. löser ORDLED: lös-er SUBST.: lösande, lösning (till 1,3 och 4); lösen (till 2)
  Svensk ordbok
 3. lös ammunition

  lös ammunition, ammunition där den skarpa patronens metallkula ersatts med en kula av trä eller plast.
 4. löslighet

  löslighet, term i kemin.
 5. lösande

  lö`sande adj., ingen böjning ORDLED: lös-ande
  Svensk ordbok
 6. lösaktig

  lö`saktig adj. ~t ORDLED: lös-akt-ig
  Svensk ordbok
 7. lösen

  lösen, löseskilling, det belopp som ska erläggas när någon utövar sin rättighet att förvärva egendom av annan (se lösningsrätt) eller få ut handlingar från offentlig myndighet.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 10. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.