1. lös sak

  lös sak, lösöre, föremål som utgör lös egendom.
 2. lös egendom

  lös egendom, egendom som inte är fast egendom och för vilken särskilda rättsregler gäller.
 3. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 4. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 5. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 6. brom

  brom, det enda vid rumstemperatur flytande icke-metalliska grundämnet.
 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.

 9. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 10. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.