1. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 2. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 3. spont

  spont, spånt, spontfog, fog mellan brädor, bildad av not och fast eller lös fjäder.
 4. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 5. bahai

  bahai, arabiska och persiska bahāūī, missionerande världsreligion.
 6. talja

  talja, mekanisk lyft- och draganordning (även kallad hisstyg) bestående av två eller flera block och mellan dessa löpande tross eller tåg (taljelöparen).
 7. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 8. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.
 9. Loke

  Loke, gestalt av mångskiftande karaktär i fornnordisk religion; som son till jätten Farbaute är han egentligen av jättesläkt, men sedan han ingått fostbrödralag med Oden uppträder han vanligtvis bland asarna.

 10. deepfake

  deepfake deep fake, djupfejk, datorframställd förfalskad information i form av bild eller film som framställs som äkta och trovärdig.