1. syror

  syror, inom kemin ämnen som kan avge protoner, H +.
 2. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 3. lipider

  lipider, samlande benämning på naturligen förekommande organiska föreningar som kan isoleras ur växt- eller djurvävnad genom extraktion med icke-polära lösningsmedel, t.ex. hexan, bensen eller kloroform.
 4. lösen

  lösen, igenkänningssignal avgiven med kanon för att identifiera ett lands stridskrafter.
 5. löshet

  löshet, en drivande hunds ovana att ge skall på gamla slag (viltspår), ibland till och med utan att ha träffat på något spår alls.
 6. Henrik VIII

  Henrik VIII (engelska Henry VIII), född 28 juni 1491, död 28 januari 1547, kung av England från 1509, son till Henrik VII.

 7. lösen

  lösen, överenskomna igenkänningsord som används vid identifiering mellan personer, militära enheter etc.; t.ex. ”korpen” besvaras med ”bojen”.
 8. Vår Lösen

  Vår Lösen, ekumenisk kulturtidskrift, startad 1910 som idéorgan för ungkyrkorörelsen och nedlagd år 2000.
 9. Lösen

  Lösen, f.d. församling i Karlskrona kommun, Blekinge (Blekinge län).
 10. lösen

  lösen, postal term för avgift, i regel erlagd med frimärken, för ofrankerad eller otillräckligt frankerad postförsändelse.