1. lösaktig

  lö`saktig adj. ~t ORDLED: lös-akt-ig
  Svensk ordbok
 2. bad

  bad, nedsänkning av kroppen i vatten eller annat medium.
 3. Johannes Gerechini

  Johannes Gerechini , Jöns Gerekesson, död 1433, kyrkoman.
 4. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 5. otuktig

  o`tuktig adj. ~t ORDLED: o--tukt-ig
  Svensk ordbok
 6. lasciv

  lasciv [laʃi´v ljust sj-ljud] adj. ~t ORDLED: lasc-iv
  Svensk ordbok
 7. slyna

  sly`na subst. ~n slynor ORDLED: slyn-an
  Svensk ordbok
 8. lättfärdig

  lätt`färdig adj. ~t ORDLED: lätt--färd-ig
  Svensk ordbok
 9. -aktig

  -aktig adjektivisk slutled ~t ORDLED: --akt-ig
  Svensk ordbok
 10. lätt

  lätt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok