1. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. natriumklorid

  natriumkloriʹd, koksalt, jonförening med kemisk formel NaCl, som mineral stensalt.

 3. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 4. kvinnorörelse

  kvinnorörelse, frivillig samverkan i syfte att upphäva kvinnors underordnade samhällsställning.

 5. emulsion

  emulsion, dispersion av en vätska i en annan.
 6. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 7. Folke Bernadotte

  Bernadotte af Wisborg, Folke, född 2 januari 1895, död 17 september 1948, greve, idrotts-, scout- och rödakorsledare, internationell medlare; jämför släktartikel Bernadotte.
 8. spont

  spont, spånt, spontfog, fog mellan brädor, bildad av not och fast eller lös fjäder.
 9. tvål

  tvål, rengöringsmedel i fast form som består av natriumsalter av fettsyror och natriumhydroxid.

 10. talja

  talja, mekanisk lyft- och draganordning (även kallad hisstyg) bestående av två eller flera block och mellan dessa löpande tross eller tåg (taljelöparen).