1. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 2. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 3. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 4. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.

 5. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 6. berggrund

  berggrund, berg, vanligen fast, som bildar underlag för de lösa jordlagren.
 7. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 8. abskission

  abskission, aktivt avskiljande av organ hos en växt, till exempel löv- och fruktfällning.

 9. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 10. kreativitet

  kreativitet, förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv.