1. lösepenning

  lö`sepenning subst. ~en ~ar ORDLED: löse--penn-ing-en
  Svensk ordbok
 2. partilös

  parti`lös adj. ~t ORDLED: parti--lös
  Svensk ordbok
 3. gaddlös

  gadd`lös adj. ~t ORDLED: gadd--lös
  Svensk ordbok
 4. lösningsmedel

  lö`sningsmedel subst. lösningsmedlet, plur. ~, best. plur. lösningsmedlen ORDLED: lös-nings--medl-et
  Svensk ordbok
 5. olöslig

  o`löslig adj. ~t ORDLED: o--lös-lig
  Svensk ordbok
 6. hemlös

  hem`lös adj. ~t ORDLED: hem--lös
  Svensk ordbok
 7. klanglös

  klang`lös adj. ~t ORDLED: klang--lös
  Svensk ordbok
 8. poänglös

  poäng`lös adj. ~t ORDLED: poäng--lös
  Svensk ordbok
 9. lösningsrätt

  lö`sningsrätt subst. ~en ORDLED: lös-nings--rätt-en
  Svensk ordbok
 10. rolös

  ro`lös adj. ~t ORDLED: ro--lös
  Svensk ordbok