1. flottning

    flottning, transport av lösa stockar i rinnande vatten ( strömflottning eller lösflottning) eller av virkesbuntar över sjöar eller längs en kust ( sjöflottning, havsflottning eller buntflottning).
  2. arbetsvandring

    arbetsvandring, en form av migration som innebär frivillig, tidsbegränsad, vanligen år från år upprepad färd till en plats utanför hemorten i syfte att få avlönat kroppsarbete.
  3. skogsbruk

    skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.