1. falsifikation

  falsifikation, vetenskapsteoretisk term använd om det som vederlägger en vetenskaplig teori.
 2. glukos

  glukos är en typ av socker som också kallas druvsocker.

 3. neon

  neon, grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18; kemiskt tecken Ne.
 4. objektivitet

  objektivitet, saklighet, opartiskhet (motsats subjektivitet), term som i filosofi, samhällsvetenskap och allmän debatt används i ett flertal betydelser.
 5. berggrund

  berggrund, berg, vanligen fast, som bildar underlag för de lösa jordlagren.
 6. kolmonoxid

  kolmonoxid, i dagligt tal koloxid, CO, en mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt och smak.
 7. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 8. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. energiomvandling

  energiomvandling, process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till el.