1. socialism

  socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen.
 2. karta

  karta är en förminskad avbildning av jordytan eller en del av den.

 3. Pablo Picasso

  Pablo Picasso är säkert världens mest berömda konstnär från 1900-talet.
 4. enzymer

  enzymer är proteiner som hjälper till när kemiska reaktioner ska ske i kroppen.

 5. gravitation

  gravitation är det som vi till vardags kallar ”tyngdkraft”.
 6. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 7. vittring

  vittring är när berg och sten bryts ner och faller sönder.

 8. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.

 9. omskärelse

  omskärelse innebär att man med en enkel operation tar bort förhuden, den lösa huden runt ollonet på mannens penis.
 10. glukos

  glukos är en typ av socker som också kallas druvsocker.