1. nedbrytning

  nedbrytning kallas den process i naturen där organismer sönderdelar och omvandlar organiskt material, döda växter, svampar, alger och djur till oorganiska molekyler.

 2. träd

  träd, inom matematik, databehandling m.m., en typ av graf som ofta ger en naturlig avbildning av strukturella samband.
 3. sympetal

  sympetal, detsamma som sambladig.
 4. bokväxter

  bokväxter, Fagaceae, en tvåhjärtbladig växtfamilj i tempererade och tropiska skogar över hela jorden; i de förra är bokväxterna ofta dominerande.
 5. grönsångare

  grönsångare, Phylloscopus sibilatrix, art i fågelfamiljen sångare.
 6. nätpyton

  nätpyton, gallerorm, gallerpyton, Python reticulatus, art i familjen pytonormar.
 7. övervintring

  övervintring, växters och djurs sätt att överleva vinterns köld, tjäle och brist på åtkomligt vatten.

 8. informationsteori

  informationsteori, den grundläggande matematiska teorin för (tele)kommunikation.
 9. Phylloscopus

  Phylloscopus, det vetenskapliga namnet på ett släkte i fågelfamiljen sångare med knappt 50 arter, i Sverige gran-, grön-, lund-, löv- och nordsångare.
 10. eklövsfladder

  eklövsfladder, en under medeltiden populär dräktutsmyckning, som innebar att man skar plaggens kanter i tungliknande flikar, ofta i form av flammor, löv o.d.